projekt byl ukončen

Geocachingová hra Envikešky i další rozvoj vzdělávacích programů byl ukončen.

Nyní si na webu můžete stáhnout vybrané materiály a programy k GPS, mapám a aktivitám do škol a dětských kolektivů. Případně se můžete zapojit do her a aktivit realizovaných Libereckým krajem a Technickou univerzitou v rámci Dnů GIS, které se každý rok na podzim konají v Liberci.

podpora dnů gis

Ze spolupráce skautů a Libereckého kraje (krajského úřadu) vzešla spolupráce i na Dnech GIS, které se každý rok konají v Liberci a na jejichž realizaci se podílí především Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci.

Skauti na Dnech GIS vypomáhají se zajištěním cen a případnou další pomocí při realizaci a podpoře akce.

Geohra – Toulky po mapách:

Hry je možné hrát na webu http://env.kraj-lbc.cz/mapserv/geohra/ (Geohru najdete i na Facebooku: www.facebook.com/geohra)

Dny GIS Liberec

Fotografie, aktuality i nejnovější zprávičky z této akce můžete najít i na Facebooku: www.facebook.com/dnygisliberec

 

nabídka programů do škol

V rámci projektu Envikešky také vznikly samostatné programy pro školy, které žáky seznamovaly atraktivní formou s technologií GPS, mapami a možnostmi využití těchto technologií při zajímavých aktivitách.

Programy byly otestovány v rámci několika vyučovacích hodin na základní škole Lesní v Liberci se žáky 7. až 9. třídy.

Teoretické a informační materiály

Vybrané materiály k programům si můžete stáhnout z tohoto webu:

 

geocachingová hra

Envikešky byly skautským projektem určeným nejen skautům, ale i široké veřejnosti a nabízel možnost, jak poznat zajímavá místa v Libereckém kraji a zároveň využívat technologii navigace GPS a práci s přístroji GPS.

Formou geocachingové hry určené pro jednotlivce i rodiny bylo možné navštěvovat různá zajímavá místa v Libereckém kraji a tam hledat ukryté skrýše, které obsahovaly úkoly a hlavně speciální kódy, které se zaznamenávaly do hry na webu projektu. Po získání potřebného počtu nalezených skrýší se hráči mohli zařadit do soutěže o zajímavé ceny a také se porovnat s ostatními v rámci žebříčku hráčů.

Projekt byl realizován dvěma typy her:

  • Sbírání bodů – základní typ hry (za každou nalezenou skrýš hráč získal určitý počet bodů)
  • Hledání pokladu – honba za pokladem v jednotlivých regionech kraje (k nalezení pokladu bylo nutné nejprve najít jiné skrýše a vyřešit úkoly vedoucí až k nalezení celého pokladu)

envikeska

Geocachingová hra Envikešky byla skauty realizována v letech 2009 až 2013. V této chvíli již není hra provozována.