geocachingová hra

Envikešky byly skautským projektem určeným nejen skautům, ale i široké veřejnosti a nabízel možnost, jak poznat zajímavá místa v Libereckém kraji a zároveň využívat technologii navigace GPS a práci s přístroji GPS.

Formou geocachingové hry určené pro jednotlivce i rodiny bylo možné navštěvovat různá zajímavá místa v Libereckém kraji a tam hledat ukryté skrýše, které obsahovaly úkoly a hlavně speciální kódy, které se zaznamenávaly do hry na webu projektu. Po získání potřebného počtu nalezených skrýší se hráči mohli zařadit do soutěže o zajímavé ceny a také se porovnat s ostatními v rámci žebříčku hráčů.

Projekt byl realizován dvěma typy her:

  • Sbírání bodů – základní typ hry (za každou nalezenou skrýš hráč získal určitý počet bodů)
  • Hledání pokladu – honba za pokladem v jednotlivých regionech kraje (k nalezení pokladu bylo nutné nejprve najít jiné skrýše a vyřešit úkoly vedoucí až k nalezení celého pokladu)

envikeska

Geocachingová hra Envikešky byla skauty realizována v letech 2009 až 2013. V této chvíli již není hra provozována.