nabídka programů do škol

V rámci projektu Envikešky také vznikly samostatné programy pro školy, které žáky seznamovaly atraktivní formou s technologií GPS, mapami a možnostmi využití těchto technologií při zajímavých aktivitách.

Programy byly otestovány v rámci několika vyučovacích hodin na základní škole Lesní v Liberci se žáky 7. až 9. třídy.

Teoretické a informační materiály

Vybrané materiály k programům si můžete stáhnout z tohoto webu: