podpora dnů gis

Ze spolupráce skautů a Libereckého kraje (krajského úřadu) vzešla spolupráce i na Dnech GIS, které se každý rok konají v Liberci a na jejichž realizaci se podílí především Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci.

Skauti na Dnech GIS vypomáhají se zajištěním cen a případnou další pomocí při realizaci a podpoře akce.

Geohra – Toulky po mapách:

Hry je možné hrát na webu http://env.kraj-lbc.cz/mapserv/geohra/ (Geohru najdete i na Facebooku: www.facebook.com/geohra)

Dny GIS Liberec

Fotografie, aktuality i nejnovější zprávičky z této akce můžete najít i na Facebooku: www.facebook.com/dnygisliberec